Kiedy zapach, smak wody lub osad, który pozostaje na urządzeniach, z którymi ma styczność powoduje u nas niepokój, wtedy własne należy ją wykonać. Analiza wody daje jasną odpowiedź na nasze wątpliwości i jest jedyną drogą do rozwiązania problemów związanych z zanieczyszcz4niem wody. Tylko o co tu dokładnie chodzi i co jest badane?

Analiza wody polega na określeniu wskaźników jakości wody pitnej. Wskaźniki te definiują stan jakości wód, w tym rodzaje zanieczyszczeń, które się w niej znajdują oraz ilość mikroorganizmów. Można wyróżnić trzy rodzaje takich wskaźników: chemiczne, fizyczne i biologiczne.

Analiza fizykochemiczna wody

Badanie tego typu jest jednym z najczęściej przeprowadzanych, jeżeli chodzi o wodę pitną. Zazwyczaj wystarcza do określenia faktycznego stanu wody. Do analizowanych wskaźników fizycznych należą: barwa, smak, zapach, temperatura, mętność. Do wskaźników chemicznych wody należą miedzy innymi: twardość wody, odczyn, zasadowość, kwasowość, utlenialność, określenie poziomu różnych substancji biogennych.

Analizę próbki wody pochodzącej z naszego kranu można zlecić w sanepidzie, ale istnieje wiele firm prywatnych, które często wykonują pomiary błyskawicznie, a przy tym usługa jest po prostu tańsza. Wodę należy dostarczyć w nieprzezroczystej butelce mieszczącej 1,5 litra wody po wodzie mineralnej. Najlepiej nalać ją pod sam korek i zanieść lub wysłać najszybciej, jak to jest możliwe.

Możliwe jest także przeprowadzanie badania wody w warunkach domowych. W supermarketach budowlanych i firmach zajmujących się uzdatnianiem wody dostępne są testy za pomocą których można przebadać: twardość ogólną, odczyn pH, czy zawartość chloru w wodzie. Zazwyczaj testy występują w formie pasków, które należy zanurzyć na moment w wodzie o temperaturze pokojowej. Po chwili powinien pojawić się wynik. Na rynku dostępne są też testy do domowego użytku, na podstawie których poznamy ilość żelaza obecna w cieczy.

Wskaźniki biologiczne

Analizę tego typu stosuje się w przypadkach, kiedy istnieje zagrożenie zanieczyszczenia wody bakteriami, czy mikroorganizmami. Bakteriologiczne badanie wody obejmuje sprawdzenie wskaźników takich jak: ogólna liczba mikroorganizmów, liczbę Enterokoków i bakterii z grupy Coli, a także inne.

Przeprowadzenie analizy wody daje wymierne korzyści dla osób zainteresowanych jakością wody płynącej z kranów. Warto zadbać o jej stan, ponieważ ma wpływ na zdrowie. Druga część artykułu będzie opisywała parametry analizy fizykochemicznej wody.