Uzdatnianie wody ma na celu poprawienie jej jakości, stopień oczyszczenia, sama filtracja wody jak i filtry do wody użyte do tego celu  zależne są od jej docelowego przeznaczenia oraz potrzeb, jakie posiada użytkownik. Uzdatnianie wody pitnej jest konieczne ze względu na to, że ma ona być spożywana przez człowieka i zwierzęta nie może więc posiadać wirusów ani bakterii, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzkiego organizmu.

Podobnie ma się w rzecz w przypadku wody używanej nap. do kąpieli oraz celów gospodarskich. Natomiast filtracja wody dla celów przemysłowych wynika z faktu, ze woda stosowana w przemyśle musi być na tyle miękka, by nie powodować szkód w instalacjach przemysłowych, maszynach i innych drogach jej przepływu.

Ważny lecz skomplikowany proces

Uzdatnianie wody jest procesem skomplikowanym w skład którego wchodzi wile czynności, między innymi zmiękczanie wody, filtracja wody z zanieczyszczeń mechanicznych oraz usuwanie zbędnych pokładów manganu i żelaza – wszystkiemu temu służ specjalne filtry do wody. Uzdatnianiu wody obejmuje też proces usuwania zanieczyszczeń chemicznych. Uzdatnianie wody prowadzi do jej kompleksowego oczyszczenia dzięki czemu możliwe jest jej użytkowanie do celów spożywczych i przemysłowych.