Badania wody pod względem biologicznym często służy monitoringowi jej stanu. Poniżej opisy bakterii najczęściej spotykanych w wodzie. Zawarte w wodzie pitnej są bardzo niebezpieczne dla ludzkiego organizmu. Mogą powodować infekcje i przewlekłe choroby.

Escherichia coli

Są powszechnie znane pod nazwą bakterie E-coli. Występują we florze jelitowej człowieka, jednak w przypadku przedostania się ich do innej części organizmu mogą wystąpić dość poważne problemy. Bakterie E-coli mogą powodować ciężkie zapalenia układu moczowego, zapalenie opon mózgowych, uszkodzenia układu pokarmowego, prowadzą do zatruć pokarmowych, często doprowadzają do sepsy.

Bakterie grupy coli

To ogólna nazwa opisująca kilka rodzajów bakterii podobnych do siebie pod względem cech fizycznych, jak też biochemicznych. Do grupy bakterii coli należą: Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Proteus. Wszystkie obecne są w organizmie ludzkim i zwierzęcym w układzie pokarmowym. Są trzy główne źródła, poprzez które bakterie tej grupy przedostają się do wody: ścieki pochodzące z przemysłu, bakterie pochodzące z resztek rozkładu roślin. Ostatnią drogą jest gleba. Woda zawierająca choćby minimalne ilości bakterii tego typu nie nadaje się do picia. Obecność bakterii z grupy coli w wodzie może świadczyć o rozwoju także innych drobnoustrojów, w tym na przykład Salmonelli. Często zdarza się, że testy na obecność tych bakterii są wykonywane regularnie w celu monitorowania postępów w uzdatnianiu wody.

Enterokoki

Zaliczają się do naturalnej flory bakteryjnej jelit u ludzi oraz zwierząt. W niewielkich ilościach może występować w jamie ustnej. Często występują w wodzie, różnego rodzaju ściekach. Można je też spotkać w żywności. Bardzo często dochodzi do zakażenia enterokokami, a umieralność na sepsę wynosi 50%. Ich przemieszczenie do miejsc w organizmie, w których nie bytują naturalnie jest bardzo niebezpieczne. Ich obecność w innych częściach organizmu powoduje ciężkie infekcje. Enterokoki są bardzo odporne na działanie antybiotyków. Walka z nimi jest czasochłonna i nie zawsze przynosi oczekiwane skutki. Potrafią przeżyć w wodzie przez długi czas, więc najczęściej świadczy to o długotrwałym skażeniu wody.

Clostridium Perfrinens

Jest to bakteria, która występuje w środowisku. Można ją odnaleźć zarówno w kompoście, jak też układzie pokarmowym. Są brane pod uwagę w celu zbadania, przez jak długi okres woda mogła być zanieczyszczana. Cechuje je wysoka odporność na wszelkiego rodzaju środki chemiczne, w tym nawet dezynfekujące. Niektóre odmiany tej bakterii mogą powodować zatrucia układu pokarmowego. Do zatrucia może dojść poprzez spożywanie skażonych pokarmów lub wody.

Legionella

To bardzo niebezpieczny rodzaj bakterii. Ich obecność powodowana jest zastojem i gromadzeniem się ciepłej wody w instalacjach lub podgrzewaczach. Często bytują i dobrze rozwijają się w obszarach między wewnętrzną ścianką rury, a osadem kamienia kotłowego, często także pod osadami związków żelaza. Na zakażenie tą bakterią najbardziej narażone są osoby z osłabionym układem odpornościowym. Legionella może powodować tak zwaną legionellozę, czyli legionellozowe zapalenie płuc. Zagrożenie mogą stanowić: instalacje wodociągowe z ciepłą wodą, obiegi wód chłodniczych, czy systemy klimatyzacyjne. Do warunków sprzyjających rozwojowi pałeczek Legionelli można zaliczyć: ciepłą temperaturę, brak cyrkulacji, rozwój mikroorganizmów oraz osady powodowane osadzaniem się różnego typu drobnoustrojów na instalacjach.

Pseudomonas aeruginosa

To bakteria bytująca, według fachowców w tej dziedzinie, między wodą, a powietrzem. Do takich miejsc można spokojnie zaliczyć: syfony, krany, baterie prysznicowe. Pseudomonas cechuje duża odporność na środki dezynfekujące. Jeżeli dojdzie do szybkiego namnażania i bakterii będzie bardzo dużo w wodzie, wtedy zagrożony jest ludzki organizm. Może dojść do: infekcji układu nerwowego, czy układu oddechowego. Małe dzieci spożywające skażoną wodę mogą przechodzić zatrucia układu pokarmowego i biegunki. U osób dorosłych może pojawić się zapalenie ucha środkowego.

Według Rozporządzenia Ministra woda jest bezpieczna dla ludzkiego organizmu tylko wtedy, jeżeli jest wolna od wszelkiego rodzaju pasożytów i mikroorganizmów .Te substancje nie mogą występować w stężeniach wyższych, niż wskazane, ponieważ woda przestaje wtedy być bezpieczna. Woda musi spełniać podstawowe wymagania fizykochemiczne oraz biologiczne.

To już ostatni artykuł z serii poświęconej analizie wody. W tekstach zostały przedstawione parametry, na podstawie których przeprowadzana jest analiza wody na poziomie fizykochemicznym i biologicznym. Jeszcze raz warto podkreślić, jak wielką rolę odgrywa badanie wody w doborze urządzenia uzdatniającego i jak bardzo jest potrzebna w ocenie faktycznego stanu wody.