Świat składa się w większej części z wody. Ta ciecz bierze udział w wielu procesach. Dzięki niej możliwe jest życie. Mimo że stykamy się z nią na co dzień często zapominamy, jak bardzo jest ważna. Dowiedz się, z jakimi rodzajami wody mamy do czynienia.

 • Powierzchniowa –to inaczej wody występujące na powierzchni ziemi. Wśród nich można wyróżnić: wody słonawe i słodkie. Wśród wód słodkich wyróżnia się dodatkowo wody stojące i płynące.
 • Gruntowa – inaczej nazywane są wodami podziemnymi. Zalegają na większych głębokościach w porównaniu z wodami zaskórnymi. Nie podlegają oddziaływaniu zjawisk atmosferycznych, a do tego nie ich temperatura nie ulega zmianom w ciągu doby. Z tych wlaśnie powodów są wykorzystywane do celów spożywczych. Ich zasoby są uzupełniane przez wody opadowe przenikające do tak głębokich warstw.
 • Morska, oceaniczna –to rodzaj wody, który stanowi 96% wody w postaci ciekłej dostępnej na naszej planecie. Dla wody tego typu bardzo charakterystyczne jest podwyższone stężenie kationów sodu, potasu i magnezu.
 • Miękka, twarda – stopień twardości wody wynika ze stężenia jonów wapna i magnezu w wodzie. W Polsce problem twardej wody jest powszechny i występuje w wielu miejscach.
 • Mineralna – jeden z najchętniej kupowanych typów wody butelkowanej. Można kupić wody nisko mineralizowane, średnio mineralizowane lub wysoko mineralizowane.
 • Lecznicza – wody o specyficznych właściwościach farmaceutycznych. Charakteryzują się dużym stężeniem niektórych minerałów lub odpowiednią zawartością składników swoistych. Nie służą do gaszenia pragnienia
 • Destylowana – woda poddana procesowi destylacji, dzięki któremu z wody usuwane są substancje zanieczyszczające oraz sole mineralne. Taka woda zawiera natomiast rozpuszczone gazy, w tym: dwutlenek węgla, tlen i azot. W wodzie znajdują się też lotne substancje organiczne.
 • Głębinowa – są to wody podziemne występujące głęboko pod powierzchnią; są od niej separowane. Takie wody należą do źródeł nieodnawialnych. Charakteryzują się wysoką mineralizacją, a w dodatku często są zasolone. Istnieją trzy typy wód głębinowych: reliktowe, juwenilne, metamorficzne.
 • Słodka, słona, kwaśna – woda słodka ma stosunkowo niewielkie zawartości soli. Do wód słonych zaliczane są wody morskie oraz oceaniczne. Wody kwaśne natomiast często kojarzone SA z jonizacją wody. Inaczej nazywane są „wodą martwą”.
 • Surowa, gotowana – wodę można poddawać obróbce technicznej. Jest to też metoda zapewniająca dezynfekcję wody.
 • Źródlana – pochodzą z krystalicznie czystych źródeł. Należą do wód nisko i średnio zmineralizowanych.
 • Żywa, martwa – nazywane także woda alkaliczną oraz kwaśną. Wytwarzane są w procesie jonizacji wody. Niektórzy twierdzą, że te typy wody mogą mieć właściwości uzdrawiające.
 • W postaci ciekłej, pary, lodu

Woda ma ogromną moc. Daje schronienie florze i faunie, źródło zaspokajania pragnienia, a także spełnia wiele innych funkcji. Jak widać, jest wiele odmian wody. Może występować i być wykorzystywana w różnych postaciach.