Analiza wody pozwala na dokładne określenie jej składu chemicznego. Jeśli parametry wody odbiegają od tych, określonych przez Ministra Zdrowia, wówczas nie nadaje się ona do spożycia. Jakość wody technicznej należy dostosować pod kątem konkretnych urządzeń przemysłowych.

Fizykochemiczna analiza wody

Po określeniu parametrów wody oraz jej przeznaczenia – może być stosowana w domu lub w przemyśle, można przystąpić do doboru filtrów oraz technologii uzdatniania wody.

Na jedną analizę fizykochemiczną wody najczęściej przypada:

  • 5 przebadanych wskaźników wody (pH, przewodność, mętność, barwa oraz twardość),
  • 5 najczęściej występujących w wodzie rodzajów zanieczyszczeń (żelazo, mangan, chlorki, azotany, jon amonowy).

Bakteriologiczna analiza wody

Ponadto bakterie w wodzie również występują, dlatego należy wykonać również badania pod tym kątem. Od tych wszystkich czynników i rezultatów badań zależy odpowiednie dobór filtrów do wody.

Jakość wody ważna w każdym przypadku

Warto wskazać, że dla użytkowników studni głębinowych najczęstszy problem stanowi przekroczona norma zawartości żelaza oraz manganu. Z kolei woda pochodząca z wodociągów słynie ze swojej twardości, natomiast woda techniczna cechuje się bardzo wysoką czystością chemiczną.  Warto zbadać swoją wodę w kranie, aby dokładnie wiedzieć, jakie filtry należy zastosować.