Zamieszkując tereny rolnicze bardzo często ludzie decydują się na czerpanie wody ze studni głębinowych. Jest to metoda ostatnimi czasy coraz bardziej popularna, również dlatego, że spora część osób przekonana jest o wyższości wody czerpanej z przydomowej studni nad wodą z wodociągów.

Obecność azotanów i negatywny wpływ na zdrowie człowieka

Azotany w wodzie okazują się być sporym problemem występującym coraz częściej. Spowodowane jest to niewłaściwym stosowaniem i ich nadużywaniem na terenach rolniczych przez rolników do upraw oraz złym oczyszczaniem ścieków. Azotany przedostając się w dużych ilościach w głębsze warstwy ziemi końcowo trafiać mogą właśnie do wody czerpanej ze studni głębinowych.

Ich wyższe stężenia mogą mieć bardzo zły wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka. Według lekarzy skutki to między innymi utleniająca się hemoglobina i witamina A, właściwości rakotwórcze, a u niemowląt problemy z transportem tlenu we krwi doprowadzając do choroby zwanej sinicą.

Usuwanie azotanów

Ze względu na wysoką szkodliwość azotanów zaleca się stosowanie profesjonalnych urządzeń służących do uzdatniania wody. Jest to między innymi Ecoperla Nitratower zawierający złoże dobrane specjalnie do oczyszczania wody z azotanów i siarczanów.