Nasz organizm składa się przede wszystkim z wody. Jest to kluczowy element diety, bez której nie jesteśmy w stanie żyć. Jakość wody do picia jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Dlatego też woda płynąca wodociągami jest stale kontrolowana przez wykwalifikowane laboratoria. Tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. O parametrach stawianych wodzie pitnej decydują przepisy, które są takie same na terenie całej Unii Europejskiej.

Badanie wody pitnej

Podstawowym elementem kontroli wody jest badanie wody, które wykonuje się w specjalnym laboratorium. Badania muszą być rzetelne i przeprowadzone zgodnie z procedurami. Wynik jaki otrzymujemy jest przedstawiony za pomocą parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych. W wyniku badania możemy wykluczyć nieprawidłowe pH wody oraz zawartość metali i związków organicznych przekraczające normę. Badanie pokazuje również ewentualne skażenie wody. Dzięki badaniom możemy również w prawidłowy sposób uzdatnić wodę pitną czerpaną na przykład ze studni głębinowej. Zgodnie z przepisami woda, którą piją ludzie musi spełniać szereg norm jakości, dlatego tak ważne są badania wody w odpowiednich laboratoriach. Analiza wody może nas uchronić przed wieloma konsekwencjami picia niezdatnej wody.

Badanie wody przeprowadza firma Klarsan. Na stronie https://www.klarsan.pl/uslugi/analiza-wody/ można uzyskać więcej informacji.