Do życia człowiekowi potrzebnych jest kilka rzeczy, między innymi tlen oraz woda, która jest zdatna do picia. Nie powinniśmy zapominać o tym, że woda z rzeki czy ścieku nie nadaje się do naszego użytku. W dzisiejszym świecie proces uzdatniania wody odgrywa znaczącą rolę. Na czym on polega?

Jest to proces, który polega na doprowadzeniu zanieczyszczonej, brudnej, a więc nie nadającej się do picia wody do takiego stanu czystości, który jest wymagany dla danego zastosowania. Spośród podstawowych procesów uzdatniania wody dobiera się te, zgodnie z zastosowaniem produktu końcowego. 

Jakie procesy uzdatniania wody można zastosować?

Wodę uzdatnia się dla różnych potrzeb: komunalnych (stąd mamy wodę wodociągową oraz wodę pitną), przemysłu (woda przemysłowa, w szczególności do przemysłu spożywczego), medycyny oraz farmacji. Aktualnie mamy kilka różnych metod pozyskiwania wody uzdatnionej. Należy do nich:

  • odżelazianie (używa się w tym celu odżelaziacz wody)
  • zmiękczanie (w tym zmiękczanie jonitowe)
  • demineralizacja (między innymi poprzez destylację)
  • filtracja (mineralna, mechaniczna czy węglowa)
  • dezynfekcja (chemiczna)
  • fluorowanie
  • ozonowanie
  • promieniowanie UV/ lampy bakteriobójcze,
  • odwrócona osmoza
  • aeracja

Rozwiązanie uzdatniania wody najlepiej dopasowane do problemu

Sposób filtracji powinien być dobrany do wyników analizy wody. Jeżeli problemem jest wysokie stężenie żelaza w wodzie należy zastosować odżelaziacz. Użytkownicy studni z pewnością zainteresują się lampami bakteriobójczymi, które uchronią wodę pitną przed bakteriami i wirusami. Jeżeli w wodzie nie wykryto poważniejszych problemów, a użytkownik chce jedynie poprawić walory wody, warto zastanowić się nad systemem odwróconej osmozy.